Kategorie

Interwencja kryzysowa


W przypadku przemocy w rodzinie i zdarzeń losowych, udzielana jest pomoc w celu przezwyciężenia tych trudnych sytuacji.

Pomoc obejmuje doradztwo specjalistów w zakresie:

  • spraw socjalnych
  • spraw rodzinnych
  • spraw zdrowotnych
  • problemów prawnych
  • mediacji rodzinnej
  • spraw karnych
  • udzielenie schronienia

W przypadkach przemocy w rodzinie, prowadzi się procedurę "Niebieska Karta".

W przypadku zdarzeń losowych udziela się także świadczeń niezależnych od dochodu.