Kategorie

Spotkanie Związku Emerytów i Rencistów - budujemy koalicję na rzecz programu Senior 60+


 

25 lutego 2016 r. miało miejsce zebranie Koła Związku Emerytów i Rencistów w Słopnicach. Głównym tematem była rezygnacja z funkcji prezesa Koła Pani Marii Kaim. Zrezygnowała ona ze swej funkcji, ponieważ ze względu na stan zdrowia nie była w stanie aktywnie kierować pracami Koła. Na zebraniu powołano nowy zarząd, którego prezesem została Pani Danuta Tęczar.

Na zebraniu obecny był cały Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Limanowej wraz z Przewodniczącym Panem Krzysztofem Jaworskim.

Na zebranie został też zaproszony Wójt Gminy Słopnice, jednak ze względu na inne obowiązki zastępował go Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stało się to okazją do zaprezentowania Zarządowi Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów głównych założeń programu Senior 60+.

Z drugiej strony, Zarząd Związku zaprezentował swoje plany i szczegóły działalności. Spotkanie to było bardzo owocne. W jego trakcie omówiono zakresy działania Związku i samorządu na rzecz aktywizacji seniorów. Efektem tych ustaleń było podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Związku a Gminą Słopnice, regulującego zakres współpracy. W szczególności strony zobowiązały się do:

  1. Wymiany informacji na temat potrzeb i oczekiwań środowiska seniorów w Słopnicach.
  1. Organizacji wspólnych przedsięwzięć a w szczególności:

a) szkoleń i konferencji mających na celu powiększenie wiedzy seniorów o sposobach rozwiązywania problemów związanych z wiekiem,

b) instruktaży dotyczących podniesienia aktywności fizycznej,

c) szkoleń z obsługi komputera i wyszukiwania informacji w Internecie,

d) działań mających na celu utrzymanie samodzielności seniorów,

e) działań mających na celu integrację seniorów.

  1. Przekazywania informacji o osobach potrzebujących wsparcia, w szczególności po opuszczeniu placówki leczniczej.
  1. Podjęcia działań na rzecz organizacji banku czasu seniorów.