Kategorie

Konferencja na temat kierunków działania w programie Senior 60+


W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące głównych kierunków działań w programie SENIOR 60+.

Na spotkaniu byli obecni:

  • Pracownicy socjalni,
  • Pielęgniarki środowiskowe,
  • Przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Koło w Słopnicach,
  • Przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Zarząd w Limanowej,
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  • Prezes Spółdzielni Socjalnej „OKNO NA ŚWIAT”,
  • Osoby nie zrzeszone.

Na początku Kierownik GOPS omówił stopień realizacji projektu SENIOR 60+. Poinformował, że funkcjonuje infolinia dla seniorów i ich rodzin, a także, że można zgłaszać osoby do objęcia dozorem telefonicznym. Infolinię i dyżur prowadzi Spółdzielnia Socjalna. Szczegóły tych zadań przedstawiła prezes Spółdzielni Socjalnej.

Następnie Kierownik GOPS poinformował o zleceniu wydruku informatora zawierającego kluczowe informacje dla seniorów i ich rodzin oraz o tym, że panie pielęgniarki dysponują „Kopertami Życia”, oraz o tym, że w najbliższy wtorek, to jest 14 czerwca będzie wyjazdowe szkolenie  w Krakowie w zakresie pielęgnacji osób leżących.

Głównym celem spotklania było wypracowanie tematyki konferencji dla seniorów i ich rodzin, które by mogły poprawić ich wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie z problemami związanymi z wiekiem. Ustalono, że potrzebne są instruktaże dotyczące diety oraz znaczenia i możliwości stosowania aktywnego trybu życia w tym ruchu.

Przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Maria Król, omówiła zasady funkcjonowania Uniwersytetu, opowiadała czym zajmuje się Uniwersytet a także poinformowała, że patronacką uczelnią jest AGH w Krakowie. Stwierdziła, że chodząc po wsi w związku z opisywaniem kapliczek, często spotyka ludzi, którzy są samotni nawet w rodzinach i potrzebują zwykłej rozmowy. Zaproponowała sporządzenie takiej listy osób, które można by odwiedzać. Sama zadeklarowała chęć do takich odwiedzin w ramach wolontariatu.

Pielęgniarki środowiskowe potwierdziły, że z pewnością jest taka potrzeba, natomiast zwróciły uwagę na wątpliwości innych członków rodziny, którzy nie chcą wpuszczać obcych do domu obawiając się inwigilacji i ingerencji w sprawy rodziny.

W związku z tym, że zwykle dzieci (wnuki) maja dość dobry kontakt z dziadkami, pojawił się pomysł, aby zorganizować spotkanie dziadków z wnuczkami i w ten sposób zwrócić uwagę wnuków na problemy dziadków. Zwrócono też uwagę, że warto by zorganizować warsztaty z obsługi komputera, ponieważ obecnie wiele osób wyjeżdżających za granicę kontaktuje się z rodziną przez Skypa.

Członkowie Koła Emerytów i Rencistów zwrócili uwagę, że na terenie Słopnic liczba członków Związku nie jest zbyt liczna i seniorzy z własnej inicjatywy niechętnie wychodzą z domów. Po dość długiej dyskusji nad sposobami zmiany tej sytuacji wypracowano stanowisko, że działania poznawcze i aktywizujące musza być oparte o część integracyjną. Jako, że lokalna społeczność jest mocno przywiązana do wartości duchowych, działania aktywizujące powinny być powiązane a nawet rozpoczęte od zaspokojenia i wspierania potrzeb duchowych nawet gdyby te działania miały charakter pielgrzymki. Wszyscy zebrani zgodzili się co do tego, że w tej formie seniorzy najchętniej biorą udział a częścią takiej pielgrzymki powinna być konferencja na temat potrzeb duchowych.

Ustalono, że w przypadku pojawienia się nowych pomysłów, instytucje i osoby obecne na spotkaniu będą je konsultować.