Kategorie

Usługi opiekuńcze


Osoby, które wymagają nadzoru i pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków ale nie wymagają całodobowej opieki, mogą uzyskać pomoc w postaci usług opiekuńczych.

Usługi te mogą obejmować pomoc w prowadzeniu domu, sprzątaniu, zakupach, gotowaniu posiłku, myciu itp. Usługi opiekuńcze organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są one odpłatne w zależności od dochodu osoby lub rodziny. Odpłatność ta wynosi od 100 % kosztów do całkowitego zwolnienia z kosztów, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Każda Gmina ustala zasady odpłatności za usługi opiekuńcze, dlatego w różnych gminach mogą one być różne. Szczegółowe informacje o odpłatności można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Komercyjne usługi opiekuńcze świadczy także Spółdzielnia Socjalna OKNO NA ŚWIAT w Słopnicach. Wówczas należy się kontaktować bezpośrednio ze Spółdzielnią. Tel: 606511341