Kategorie

Tlenoterapia


Przy Poradni Pulmonologicznej Szpitala Powiatowego w Limanowej funkcjonuje także Poradnia Tlenoterapii.
Telefon kontaktowy: (18) 3301767.

Tlenoterapia jest przeznaczona dla osób z ostrą lub przewlekłą niewydolnością oddechową. Niewydolność taka może towarzyszyć chorobom płuc ale również niewydolności krążenia.

Do tlenoterapii kwalifikuje Oddział Pulmonologiczny Szpitala. W przypadku gdy osoba nie była wcześniej leczona na Oddziale Pulmonologicznym, można też zgłosić się do poradni samodzielnie. W takim przypadku zwykle Poradnia Pulmonologiczna kieruje na badania do Oddziału Pulmonologicznego gdzie ustalane jest leczenie za pomocą tlenu.

Poradnia zapewnia koncentrator tlenu, wąsy tlenowe oraz opiekę lekarza i pielęgniarki.
Opieka ta polega na wizycie raz na kwartał w poradni, lub w domu chorego, jeżeli jest taka konieczność. Do wypożyczonego koncentratora konieczny jest jedynie zakup wody destylowanej.

Całość usługi jest finansowana przez NFZ.