Kategorie

Specjalny zasiłek opiekuńczy


Jest to świadczenie dla osób, które sprawują opiekę nad najbliższymi (rodzicami lub rodzeństwem) i w związku z tym muszą zrezygnować z pracy.
Wysokość świadczenia wynosi 520,00 zł miesięcznie. Prócz tego za osobę pobierającą świadczenie opłacana jest składka za ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne w ZUS lub KRUS.
Prawo do świadczenia jest uzależnione od niepełnosprawności osoby, która wymaga opieki. Musi ona legitymować się znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ponadto dochody liczone razem dla rodziny sprawującej opiekę i wymagającej opieki nie mogą przekroczyć kwoty 764,00 zł miesięcznie netto.

Szczegółowych informacji udzielają Ośrodki Pomocy Społecznej. W Słopnicach tel: (18) 3347432.