Kategorie

Senior 60+ informacje ogólne


 

POMOC DLA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH PLACÓWKI LECZNICZE 60+ 
PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE


Informacje ogólne o programie

W 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słopnicach realizuje program pomocy dla osób opuszczających placówki lecznicze SENIOR 60+.

Inicjatorem programu jest Wojewoda Małopolski, który ogłosił konkurs na realizacje programu pilotażowego. Celem tego programu jest wypracowanie skutecznych metod pomocy dla seniorów i ich rodzin w warunkach starzejącego sie społeczeństwa.
Gmina Słopnice przystąpiła do tego projektu i obecnie go realizuje.

W ramach programu realizowane sa następujące zadania:

1) Dyżur telefoniczny z informacjami dla seniorów i ich rodzin.

2) Monitoring telefoniczny seniorów.

3) Realizowane są szkolenia dla rodzin opiekujących się seniorami.

4) Opracowany został informator w formie broszury.

5) Uruchomiona została niniejsza strona internetowa.

6) Zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny który wzbogaci ofertę wypożyczalni.

7) Organizowane są spotkania integracyjno - szkoleniowe dla seniorów i ich rodzin.