Kategorie

Refundacje i dofinansowania


W przypadku konieczności zakupu środków opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego albo dostosowania domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, warto zasięgnąć informacji o możliwościach dofinansowania.
Takie możliwości daje narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zasady dofinansowania zmieniają się, dlatego warto szukac informacji u samych źródeł. Poniżej podstawowe informacje o dofinansowaniach.

NFZ
Wiele rodzajów sprzętu i artykułów pielęgnacyjnych jest dofinansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Pełny wykaz tych artykułów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. (Dz. U. poz. 1565) pełny tekst rozporządzenia można ściągnąć z tego linku.

Niektóre przedmioty są dofinansowane zarówno z NFZ jak i z PFRON w przypadku osób niepełnosprawnych w ten sposób, że z PFRON można uzyskać środki na udział własny do dofinansowania z NFZ.
W takich przypadkach załatwianie sprawy należy zacząć od NFZ, ponieważ od tego co ustali NFZ zależy później dofinansowanie z PFRON.

Siedziba NFZ w Limanowej mieści się w budynku Szpitala w lewym skrzydle na parterze naprzeciwko kaplicy.
Tel. Kontaktowy: (18) 3375543


PFRON
W przypadku konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub konieczności dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, można skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wnioski o dofinansowanie składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) (2 piętro budynku Starostwa).

Zasady dofinansowania są dość złożone, dlatego zainteresowani uzyskają pewne i szczegółowe informacje najszybciej bezpośrednio od pracowników PCPR – telefon kontaktowy: (18) 3337825.

Niezależnie od dochodu można uzyskać dofinansowanie na:

I Usuwanie barier technicznych:
1) dla osób z astmą, chorobą płuc i schorzeniami alergicznymi:
a) zakup koncentratora tlenu,
b) zakup nebulizatora (inhalatora),
c) zakup oczyszczacza powietrza,
d) zakup pokrowców przeciwalergicznych (np. na kołdry, poduszki),


2) dla kobiet po mastektomii:
a) zakup klina pod rękę,
b) zakup rękawa i rękawicy elastycznej przeciwobrzękowej,


3) dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:
a) zakup siedzenia wannowego,
b) zakup leżaka kąpielowego,
c) zakup taboretu prysznicowego,
d) zakup wózka lub krzesła toaletowego,
e) zakup podnośnika wannowego,
f) zakup podnośnika transportowego.


4) dla osób leżących i wymagających pielęgnacji:
a) zakup urządzenia wspomagającego SAM,
b) zakup łóżka ułatwiającego obsługę niepełnosprawnego.


II Usuwanie barier w komunikowaniu się:

1) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:
a) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej,
b) wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
c) wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną,
d) zakup sygnalizatorów optycznych do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów,
e) zakup innych sygnalizatorów optycznych zastępujących dźwięk,
f) zakup budzików świetlny i wibracyjny,
g) zakup i montaż faksu, telefaksu, wideofonu lub pagera,
h) zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,
i) zakup przenośnego wzmacniacza dźwięku, słuchawki, mini pętli induktofonicznej,
j) zakup laryngophonu,
k) zakup urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku z telewizora lub radia,
l) zakup urządzeń akustycznych przybliżających dźwięk,
m) usługi tłumacza języka migowego ( jeżeli nie są zapewnione bezpłatnie),
n) zakup i instalacja modemu, faxmodemu,


2) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:
a) zakup maszyny do pisania brajlem,
b) zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich,
c) zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych: lupy, powiększalniki telewizyjne, lub monitorowe, monookulary, okulary lornetkowe,
d) usługi lektorów i przewodników dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (jeżeli nie są zapewnione bezpłatnie),
e) zakup psa Przewodnika lub szkolenie psa Przewodnika,
f) zakup modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN.


Natomiast na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego można otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że dochód netto liczony na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych nie przekracza:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

To tylko garść informacji ogólnych. Niektóre przedmioty są dofinansowane zarówno z NFZ jak i z PFRON w ten sposób, że z PFRON można uzyskać środki na udział własny do dofinansowania z NFZ. Dlatego jak już wcześniej było napisane, dokładnych informacji udzielą pracownicy PCPR.