Kategorie

Placówki rehabilitacyjne


Seniorzy mogą wymagać rehabilitacji ruchowej lub neurologicznej. Zabiegi rehabilitacyjne poprawiają sprawność i umożliwiają samodzielne funkcjonowanie. Dlatego warto o nie zadbać. NFZ refunduje te zabiegi, lecz jeśli czas oczekiwania jest zbyt długi, można też skorzystać z usług komercyjnych. Na terenie Powiatu Limanowskiego funkcjonuje kilka podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne w różnym zakresie. Poniżej zostaną one krótko przedstawione.

RehStab
ul. Piłsudskiego 53 Limanowa
Strona internetowa: www.rehstab.pl
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej ul. Piłsudskiego 53
Dyżurka: tel. (18) 337 44 30
Sekretariat: tel. 604 283 888

Zajmuje się rehabilitacją osób po wylewach, udarach, z zaburzeniami ruchu, z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym.
Na wczesną rehabilitację neurologiczną kwalifikują się pacjenci z zaburzeniami funkcji mózgu, rdzenia kręgowego oraz nerwów obwodowych na przykład po silnych urazach kończyn. Do tego rodzaju wczesnej rehabilitacji kwalifikuje zwykle lekarz neurolog a chorzy są przyjmowani od ręki. Natomiast na rehabilitację neurologiczną w przypadku przewlekłych chorób neurologicznych terminy oczekiwania wynoszą około 2 lat. Wstępna kwalifikacja może się odbywać telefonicznie a ostateczna przed przyjęciem na podstawie dokumentacji.

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Zlokalizowany jest w Szpitalu Powiatowym w Limanowej, na IV piętrze.
Oddział oferuje rehabilitację stacjonarną oraz ambulatoryjną w oddziale dziennym.
Pobyt na oddziale stacjonarnym trwa 3 – 6 tygodni Oddział zapewnia:
• rehabilitację ortopedyczną - stany pourazowe w tym po urazach sportowych i operacjach ortopedycznych,
• rehabilitację reumatologiczną,
• rehabilitację po leczeniu chirurgicznym,
• rehabilitację patologii stawu biodrowego, kolanowego i urazów miednicy,
• Rehabilitację dzieci,
• Porady logopedy,
• Porady psychologa.

Skierowanie na oddział stacjonarny wydaje lekarz ortopeda lub lekarz rodzinny.
Kontakt z oddziałem stacjonarnym:
Dyżurka: tel. (18) 330 17 06
Sekretariat: tel. 694 488 094,


Turnus na oddziale dziennym trwa 3 – 6 tygodni.
Skierowania na oddział dzienny mogą wydawać lekarze oddziałów: urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych od lekarzy poradni rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Kontakt z oddziałem dziennym:
tel. 728 888 058
tel. 604 28 38 88
tel. (18) 337 44 30
W ramach NFZ terminy przyjęć wynoszą:
Do oddziału stacjonarnego około 1 roku
Do oddziału dziennego około 5 miesięcy


Oddział świadczy też usługi komercyjne Wówczas nie potrzeba skierowań, konsultacje co do zabiegów wykonywane są na miejscu. Cena jest zależna od sprawności i samodzielności pacjenta i jest ustalana indywidualnie. Pacjenci są zwykle przyjmowani od ręki.

NZOZ RehStab nie świadczy usług rehabilitacji domowej.


REH-MED
Limanowa ul. Piłsudskiego 61, Budynek Szpitala - podziemia
Strona internetowa: www.reh-med.limanowa.pl
Telefon kontaktowy: (18) 3378102

Przychodnia rehabilitacyjna świadczy usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej, ortopedycznej, neurologicznej, wad postawy ciała, zwyrodnień, chorób reumatologicznych.
W zakładzie funkcjonuje także poradnia rehabilitacyjna, gdzie można uzyskać konsultacje i wskazówki lekarza.
Skierowania do poradni wydaje lekarz ortopeda, neurolog lub lekarz rodzinny.
Zakład realizuje usługi finansowane przez NFZ – czas oczekiwania około 5 miesięcy.
Zakład realizuje też usługi komercyjne. Wówczas pacjenci są przyjmowani od ręki.
Ponadto Zakład świadczy usługi rehabilitacji domowej. Zlecenie może być od lekarza rodzinnego a czas oczekiwania wynosi około 5 miesięcy. Usługa jest finansowana przez NFZ. Usługa obejmuje 10 zabiegów wykonywanych w domu chorego.


KINEZIS
Limanowa ul. Szwedzka 4 Gabinet rehabilitacyjny
Strona internetowa: www.nzozkinezis.pl
Telefon kontaktowy: 530400430

Gabinet świadczy usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej, ortopedycznej, neurologicznej, wad postawy ciała, zwyrodnień, chorób reumatologicznych.
Skierowania do poradni wydaje lekarz ortopeda, neurolog lub lekarz rodzinny.
Zakład realizuje usługi finansowane przez NFZ – czas oczekiwania około 4 miesięcy.
Zakład realizuje też usługi komercyjne. Wówczas pacjenci są przyjmowani od ręki.

Ponadto Zakład świadczy usługi rehabilitacji domowej. Zlecenie może być od lekarza rodzinnego a czas oczekiwania wynosi około 3 miesięcy. Usługa jest finansowana przez NFZ. Usługa obejmuje 10 zabiegów wykonywanych w domu chorego.
Wymagane są skierowania od specjalistów: ortopedy, reumatologa, neurologa lub specjalisty rehabilitacji.


KOWAL-MED
Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 10 Przychodnia rehabilitacyjna
Strona internetowa: www.kowal-med.pl
Telefon kontaktowy: 515520515

Gabinet świadczy usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej, ortopedycznej, neurologicznej, wad postawy ciała, zwyrodnień, chorób reumatologicznych.
Obecnie gabinet świadczy wyłącznie usługi komercyjne.