Kategorie

Bezpłatne porady prawne


Czasami potrzebna jest porada prawnika w różnych sprawach. Dla seniorów przeszkodą do skorzystania z pomocy kancdelarii prawniczej mogą być kwestie finansowe. Dlatego warto wiedzieć, że w Starostwie Powiatowym w Limanowej działa punkt bezpłatnych porad prawnych.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej
Tel. Kontaktowy: (18) 3337804


Z porad bezpłatnie mogą korzystać:
• Młodzież do 26 roku życia,
• Rodziny wielodzietne,
• Seniorzy powyżej 65 roku życia,
• Osoby korzystające z pomocy społecznej,
• Weterani i kombatanci,
• Osoby dotknięte katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc nie obejmuje sporządzania pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych, sądowych i sądowo - administracyjnych.